โอนไปจีน เข้าบัญชีจีน

1. แจ้งยอดโอนและเลขบัญชีจีนผู้รับเงิน
2. ชำระเงินไทยเข้าบัญชี
3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
4. รอสลิป จากนั้นส่งให้ทางจีนได้เลยคะ

เติมเงิน โอนเงินชำระเงิน alipay

1. แจ้งบัญชี alipay และยอดเงินโอนหยวน
2. ชำระเงินไทยเข้าบัญชี
3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
4. รอสลิป จากนั้นส่งให้ทางจีนได้เลยคะ

ชำระเงิน ผ่านตัวแสกนต่างๆ

1. แจ้งภาพตัวแสกนคิวอาร์โค๊ด และราคา
2. ชำระเงินไทยเข้าบัญชี
3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
4. รอสลิป จากนั้นส่งให้ทางจีนได้เลยคะ

เติมเงินวีแชท

1. แจ้งจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงิน
(บัญชีต้องมีธนาคารจีนถึงจะรับเงินได้)
2. ชำระเงินไทยเข้าบัญชี
3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
4. รอสลิป จากนั้นส่งให้ทางจีนได้เลยคะ